Arhitektūra

Arhitektūra

Piedāvājam apskatāmos projektus. Projektos ir iespējams izdarīt dažādas izmaiņas. Izstrādājam jaunus projektus katram pasūtītājam atbilstoši viņa vēlmēm, dzīves veidam un iespējām.
Projektu sarežģītības pakāpes- no vienkāršām mājiņām līdz jebkuras formas un stila ēkām.
Projekti tiek piesaistīti attiecīgajiem zemes gabaliem, saskaņoti nepieciešamajās instancēs, ieskaitot būvprojekta akceptu, veikta autoruzraudzība.

Jebkuros jaunos vai esošajos projektos veicam izmaiņas. Ēkām, dzīvokļiem un cita veida būvēm izstrādājam jaunbūvju, rekonstrukcijas, renovācijas un izmaiņu projektu dokumentācijas.
Visam pamatā ir arhitekta pieredze, pēc nepieciešamības piesaistīto specialistu zināšanas, prasme pasūtītāja vīzijas un sapņus pārvērst īstanībā, izveidojot ērtu, praktisku un skaistu mājokli.
Projektu cenas atbilstoši projekta sastāvam,ēku sarežģītības pakāpei.

Izstrādājam teritorijas plānojumus un detālplānojumus. Infrastruktūras sakārtošana, mazās arhitektūras formas.

Projektētājs izstrādā māju un citu būvju projektus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Dzīvojamo , saimniecības ēku, atpūtas vietu, publisko un pārējo ēku projekti tiek veikti samērā īsā laika posmā. Saskaņojumu ar iestādēm veic arhitekts. Ir liels skaits jau izstrādāto projektu, kurus ar vai bez izmaiņām var piesaistīt izvēlētajam zemes gabalam.

Firmas specialisti sniedz konsultācijas māju būvniecībā. Slēdzam līgumus par autoruzraudzību.
Projektēto ēku celtniecība pēc pasūtītāja vēlēšanas var tikt kontrolēta.

Telefons: +371 26542202, E-pasts: projektsmaja@inbox.lv, osedaiga@inbox.lv